DISPOZITIA NR.88 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MAGURI RACATAU