DISPOZITIE PRIVIND APROBAREA CODULUI ETIC AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MAGURI RACATAU