RAPORT ACTIVITATE CONSILIER LOCAL 2021

RAPORT DE ACTIVITATE DEPUS DE CATRE DOMNUL BOGDAN VLADIMIR IOAN , IN CALITATE DE CONSILIER LOCAL AL COMUNEI MAGURI RACATAU