PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE SECRETAR GENERAL AL UAT MAGURI RACATAU